Vseslovensko petje s srci je neformalen praznik, ki vsako leto na dan Zelenega Jurija poveže vse generacije, vse družbene sloje, neguje slovensko kulturo in jezik, krepi narodno pripadnost in ustvarja boljše vzdušje v družbi. Povezuje Slovence in Slovenke v domovini in tiste, ki živijo izven naših meja. 

Skupno prepevanje prispeva k povečanju energije, nas poveže v enotno zvočno celoto. To so vedeli že naši predniki, ki so ob delu vsakodnevno prepevali. Sodobni svet nas je od te prvobitnosti odtujil in osamil.

Moč naroda v njegovem izročilu. V naših ljudskih pesmih najdemo vero, upanje, nauke in svarila, sporočila iz davnine.

»Pesem je izročilo spomina, stik z dušo naroda«, pravi Ljoba Jenče.