• Povezovanje in sodelovanje vseh generacij (prenašanje znanja starejših na mlajše in obratno), tudi tistih, ki živijo izven naših meja.
  • Krepitev tradicije in pripadnosti domovini. Bogata zakladnica ljudskega izročila, ki je še vedno živa, nalaga sedanji generaciji dolžnost, da jo ohrani tudi za prihodnje generacije.
  • Vključitev vseh ljudi kjerkoli. Vsak prispeva s svojim glasom k skupni energiji in  skupnemu dobremu. Nihče ni izključen (pojejo tudi tisti, ki mislijo, da nimajo posluha).
  • Sprostitev tudi v delovnem okolju (petje prinaša boljše razpoloženje, krepi odnose).
  • Ohranjanje in prenašanje starih dobrih običajev v sodobni svet.
  • Zdravilni učinki petja (pomoč pri zdravljenju demence, Alzheimerjeva bolezen, posledice možganske kapi).
  • Pozitivno delovanje na možgane, kajti uravnava desno in levo možgansko hemisfero.
  • Pozitivni učinki za vse državljane.
  • Odlična promocija vaše ustanove, kraja ter Slovenije kot dežele pojočih, veselih in srečnih ljudi.