Svoje sodelovanje lahko potrdiš s prijavo. V ta namen izpolni prijavnico. Zelo dobrodošli pa so tudi informiranje širše javnosti, promocija dogodka in vaša podpora.

Leave a Comment